Commit 8fb9ed6f authored by Lidija Zivkovic's avatar Lidija Zivkovic
Browse files

ATR-17211: removing L1 items added for Xe run

Former-commit-id: 5a744c9d
parent e08b4026
......@@ -104,8 +104,8 @@ def defineMenu():
# 8 x TE
#'TE3', 'TE5', 'TE10', 'TE15', 'TE20', 'TE25', 'TE30', 'TE40',
#'TE5', 'TE30', 'TE40', 'TE45', 'TE50', 'TE55', 'TE60', 'TE65',
#'TE5', 'TE10', 'TE20', 'TE30', 'TE40', 'TE50', 'TE60', 'TE70',
'TE2', 'TE3', 'TE4', 'TE5', 'TE10', 'TE20', 'TE30', 'TE70',
'TE5', 'TE10', 'TE20', 'TE30', 'TE40', 'TE50', 'TE60', 'TE70',
#'TE2', 'TE3', 'TE4', 'TE5', 'TE10', 'TE20', 'TE30', 'TE70',
# 8 x XE (for standard XE)
#'XE35', 'XE40', 'XE45', 'XE50', 'XE55', 'XE60', 'XE70', 'XE80',
......@@ -536,16 +536,16 @@ def defineMenu():
# TE
#"L1_TE3", "L1_TE5", "L1_TE10", "L1_TE15", "L1_TE20", "L1_TE25", "L1_TE30", "L1_TE40",
#"L1_TE5", "L1_TE30", "L1_TE40", "L1_TE45", "L1_TE50", "L1_TE55", "L1_TE60", "L1_TE65",
#"L1_TE5", "L1_TE10", "L1_TE20", "L1_TE30", "L1_TE40", "L1_TE50", "L1_TE60", "L1_TE70",
"L1_TE2", "L1_TE3", "L1_TE4", "L1_TE5", "L1_TE10", "L1_TE20", "L1_TE30", "L1_TE70",
"L1_TE5", "L1_TE10", "L1_TE20", "L1_TE30", "L1_TE40", "L1_TE50", "L1_TE60", "L1_TE70",
#"L1_TE2", "L1_TE3", "L1_TE4", "L1_TE5", "L1_TE10", "L1_TE20", "L1_TE30", "L1_TE70",
#"L1_TE3.0ETA24", "L1_TE5.0ETA24", "L1_TE10.0ETA24", "L1_TE15.0ETA24", "L1_TE20.0ETA24", "L1_TE25.0ETA24", "L1_TE30.0ETA24", "L1_TE40.0ETA24",
#"L1_TE5.0ETA24", "L1_TE30.0ETA24", "L1_TE40.0ETA24", "L1_TE45.0ETA24", "L1_TE50.0ETA24", "L1_TE55.0ETA24", "L1_TE60.0ETA24", "L1_TE65.0ETA24",
#"L1_TE5.0ETA24", "L1_TE10.0ETA24", "L1_TE15.0ETA24", "L1_TE20.0ETA24", "L1_TE25.0ETA24", "L1_TE30.0ETA24", "L1_TE40.0ETA24","L1_TE70.0ETA24",
"L1_VTE2", "L1_VTE3", "L1_VTE4", "L1_VTE5", "L1_VTE10",
#"L1_VTE2", "L1_VTE3", "L1_VTE4", "L1_VTE5", "L1_VTE10",
#VTE + MBTS
"L1_MBTS_1_VTE2", "L1_MBTS_1_VTE3", "L1_MBTS_1_VTE4", "L1_MBTS_1_VTE5", "L1_MBTS_1_VTE10", "L1_MBTS_2_VTE2", "L1_MBTS_2_VTE3", "L1_MBTS_2_VTE4", "L1_MBTS_2_VTE5", "L1_MBTS_2_VTE10",
#"L1_MBTS_1_VTE2", "L1_MBTS_1_VTE3", "L1_MBTS_1_VTE4", "L1_MBTS_1_VTE5", "L1_MBTS_1_VTE10", "L1_MBTS_2_VTE2", "L1_MBTS_2_VTE3", "L1_MBTS_2_VTE4", "L1_MBTS_2_VTE5", "L1_MBTS_2_VTE10",
#TE + MU
"L1_MU4_TE10",
......@@ -555,20 +555,20 @@ def defineMenu():
"L1_MBTS_1_EMPTY", "L1_MBTS_1_UNPAIRED_ISO",
"L1_MBTS_2_EMPTY", "L1_MBTS_2_UNPAIRED_ISO",
"L1_MBTS_1_1_EMPTY", "L1_MBTS_1_1_UNPAIRED_ISO","L1_MBTS_4_A_UNPAIRED_ISO","L1_MBTS_4_C_UNPAIRED_ISO",
'L1_MBTSA0' ,'L1_MBTSA1' ,'L1_MBTSA2' ,'L1_MBTSA3' ,'L1_MBTSA4' ,
'L1_MBTSA5' ,'L1_MBTSA6' ,'L1_MBTSA7' ,'L1_MBTSA8' ,
'L1_MBTSA10','L1_MBTSA12','L1_MBTSA14',
'L1_MBTSC0' ,'L1_MBTSC1' ,'L1_MBTSC2' ,'L1_MBTSC3' ,'L1_MBTSC4' ,
'L1_MBTSC5' ,'L1_MBTSC6' ,'L1_MBTSC7' ,'L1_MBTSC8' ,
'L1_MBTSC10','L1_MBTSC12','L1_MBTSC14',
## 'L1_MBTSA0' ,'L1_MBTSA1' ,'L1_MBTSA2' ,'L1_MBTSA3' ,'L1_MBTSA4' ,
## 'L1_MBTSA5' ,'L1_MBTSA6' ,'L1_MBTSA7' ,'L1_MBTSA8' ,
## 'L1_MBTSA10','L1_MBTSA12','L1_MBTSA14',
## 'L1_MBTSC0' ,'L1_MBTSC1' ,'L1_MBTSC2' ,'L1_MBTSC3' ,'L1_MBTSC4' ,
## 'L1_MBTSC5' ,'L1_MBTSC6' ,'L1_MBTSC7' ,'L1_MBTSC8' ,
## 'L1_MBTSC10','L1_MBTSC12','L1_MBTSC14',
# beam splashes
"L1_MBTS_4_A", "L1_MBTS_4_C",
#Overlay
"L1_MBTS_1_OVERLAY","L1_TE20_OVERLAY",
# "L1_MBTS_1_OVERLAY","L1_TE20_OVERLAY",
#BeamSpot
"L1_MBTS_1_VTE70",
# "L1_MBTS_1_VTE70",
#BGRP9
'L1_MBTS_1_BGRP9','L1_MBTS_2_BGRP9',
......@@ -1073,10 +1073,6 @@ def defineMenu():
'L1_J30.0ETA49_2J20.0ETA49' : 137,
'L1_TE3' : 138,
'L1_TE20' : 82,
'L1_TE30' : 143,
'L1_5J15.0ETA25' : 140,
'L1_2J15_XE55' : 141,
'L1_J40_XE50' : 142,
......@@ -1100,8 +1096,15 @@ def defineMenu():
'L1_TE5' : 157,
'L1_TE10' : 158,
'L1_TE70' : 159,
'L1_MBTS_1_VTE2' : 160,
'L1_TE20' : 159,
'L1_TE30' : 138,
'L1_TE40' : 82,
'L1_TE50' : 143,
'L1_TE60' : 160,
'L1_TE70' : 152,
# 'L1_MBTS_1_VTE2' : 160,
'L1_BCM_Wide_UNPAIRED_NONISO' : 161,
'L1_BCM_AC_CA_UNPAIRED_ISO' : 162,
'L1_BCM_AC_UNPAIRED_ISO' : 163,
......@@ -1127,30 +1130,30 @@ def defineMenu():
'L1_TAU60_2TAU40' : 458,
'L1_MU10_2J15_J20' : 255,
# freeing some CTPIDs (used for the Xe pilot run)
'L1_MBTSA0' : 134,
'L1_MBTSA1' : 152,
'L1_MBTSA2' : 153,
'L1_MBTSA3' : 156,
'L1_MBTSA4' : 178,
'L1_MBTSA5' : 239,
'L1_MBTSA6' : 244,
'L1_MBTSA7' : 265,
'L1_MBTSA8' : 274,
'L1_MBTSA10' : 284,
'L1_MBTSA12' : 287,
'L1_MBTSA14' : 289,
'L1_MBTSC0' : 296,
'L1_MBTSC1' : 297,
'L1_MBTSC2' : 298,
'L1_MBTSC3' : 306,
'L1_MBTSC4' : 307,
'L1_MBTSC5' : 310,
'L1_MBTSC6' : 311,
'L1_MBTSC7' : 331,
'L1_MBTSC8' : 359,
'L1_MBTSC10' : 360,
'L1_MBTSC12' : 361,
'L1_MBTSC14' : 435,
## 'L1_MBTSA0' : 134,
## 'L1_MBTSA1' : 152,
## 'L1_MBTSA2' : 153,
## 'L1_MBTSA3' : 156,
## 'L1_MBTSA4' : 178,
## 'L1_MBTSA5' : 239,
## 'L1_MBTSA6' : 244,
## 'L1_MBTSA7' : 265,
## 'L1_MBTSA8' : 274,
## 'L1_MBTSA10' : 284,
## 'L1_MBTSA12' : 287,
## 'L1_MBTSA14' : 289,
## 'L1_MBTSC0' : 296,
## 'L1_MBTSC1' : 297,
## 'L1_MBTSC2' : 298,
## 'L1_MBTSC3' : 306,
## 'L1_MBTSC4' : 307,
## 'L1_MBTSC5' : 310,
## 'L1_MBTSC6' : 311,
## 'L1_MBTSC7' : 331,
## 'L1_MBTSC8' : 359,
## 'L1_MBTSC10' : 360,
## 'L1_MBTSC12' : 361,
## 'L1_MBTSC14' : 435,
'L1_BPH-8M15-MU6MU4' : 179,
......@@ -1431,11 +1434,11 @@ def defineMenu():
'L1_RD0_ABORTGAPNOTCALIB':372,
'L1_3J25.0ETA23' : 373,
'L1_3J35.0ETA23' : 425,
'L1_TE4' : 374,
'L1_VTE3' : 375,
'L1_VTE4' : 48,
'L1_VTE5' : 376,
'L1_VTE10' : 409,
# 'L1_TE4' : 374,
## 'L1_VTE3' : 375,
## 'L1_VTE4' : 48,
## 'L1_VTE5' : 376,
## 'L1_VTE10' : 409,
#'L1_XS40' : 377,
#'L1_XS50' : 378,
#'L1_XS60' : 379,
......@@ -1471,10 +1474,10 @@ def defineMenu():
"L1_2MU6_3MU4" :404,
"L1_BGRP9" :405,
#'L1_TE50' :406,
'L1_TE2' :407,
#'L1_TE2' :407,
#'L1_TE60' :408,
#'L1_TE50.0ETA24':409,
'L1_VTE2':410,
# 'L1_VTE2':410,
'L1_EM20VH_FIRSTEMPTY':411,
'L1_EM22VHI_FIRSTEMPTY':412,
'L1_MU20_FIRSTEMPTY':413,
......@@ -1482,20 +1485,20 @@ def defineMenu():
'L1_J100_FIRSTEMPTY':414,
'L1_J100.31ETA49_FIRSTEMPTY':415,
#'L1_TE60.0ETA24':416,
'L1_MBTS_1_VTE4':417,
'L1_MBTS_1_VTE3':418,
# 'L1_MBTS_1_VTE4':417,
# 'L1_MBTS_1_VTE3':418,
'L1_MBTS_1_VTE5':77,
'L1_MBTS_1_VTE10':79,
'L1_MBTS_2_VTE2':80,
'L1_MBTS_2_VTE3':108,
'L1_MBTS_2_VTE4':124,
'L1_MBTS_2_VTE5':127,
'L1_MBTS_2_VTE10':129,
## 'L1_MBTS_1_VTE5':77,
## 'L1_MBTS_1_VTE10':79,
## 'L1_MBTS_2_VTE2':80,
## 'L1_MBTS_2_VTE3':108,
## 'L1_MBTS_2_VTE4':124,
## 'L1_MBTS_2_VTE5':127,
## 'L1_MBTS_2_VTE10':129,
'L1_2EM3_VTE70' : 474,
'L1_MBTS_1_VTE70' : 477,
# 'L1_MBTS_1_VTE70' : 477,
# 3 x ZDC
'L1_ZDC_A':419,
......@@ -1508,8 +1511,8 @@ def defineMenu():
'L1_LUCID_BGRP11' : 472,
#Overlay
'L1_MBTS_1_OVERLAY' : 445,
'L1_TE20_OVERLAY' : 455,
# 'L1_MBTS_1_OVERLAY' : 445,
# 'L1_TE20_OVERLAY' : 455,
#ATR-13743 'L1_ALFA_ELAST1' : 424,
# 'L1_ALFA_ELAST2' : 425,
......
......@@ -2434,8 +2434,8 @@ ps_calibmon_list=[
'idcalib_trk29_fwd',
'idcalib_trk9_central',
'idcalib_trk9_fwd',
'idcalib_trk9_central_L1MBTS_1_VTE70',
'idcalib_trk9_fwd_L1MBTS_1_VTE70',
# 'idcalib_trk9_central_L1MBTS_1_VTE70',
# 'idcalib_trk9_fwd_L1MBTS_1_VTE70',
'j40_L1ZB',
'j0_perf_ds1_L1All',
'l1calocalib',
......@@ -2574,9 +2574,9 @@ ps_beamspot_list=[
'beamspot_allTE_trkfast_peb_L13J15',
'beamspot_trkFS_trkfast_L13J15',
'beamspot_activeTE_trkfast_peb_L13J15',
'beamspot_activeTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70',
'beamspot_allTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70',
'beamspot_trkFS_trkfast_L1MBTS_1_VTE70'
# 'beamspot_activeTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70',
# 'beamspot_allTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70',
# 'beamspot_trkFS_trkfast_L1MBTS_1_VTE70'
]
ps_fwdphys_list=[
'lhcfpeb',
......@@ -2945,22 +2945,22 @@ ps_minb_list=[
'mb_sptrk_vetombts2in_L1RD0_FILLED',
'mb_sptrk_trk80_L1MBTS_2',
'mb_sptrk_pt2_L1MBTS_2',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10',
'mb_sptrk_L1VTE2',
'mb_sptrk_L1VTE3',
'mb_sptrk_L1VTE4',
'mb_sptrk_L1VTE5',
'mb_sptrk_L1VTE10',
'mb_sptrk_L1MBTS_1',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10',
## 'mb_sptrk_L1VTE2',
## 'mb_sptrk_L1VTE3',
## 'mb_sptrk_L1VTE4',
## 'mb_sptrk_L1VTE5',
## 'mb_sptrk_L1VTE10',
# 'mb_sptrk_L1MBTS_1',
'noalg_mb_L1LUCID',
'noalg_mb_L1LUCID_EMPTY',
......@@ -2983,9 +2983,9 @@ ps_minb_list=[
'noalg_mb_L1RD3_EMPTY',
'noalg_mb_L1RD3_FILLED',
#'noalg_mb_L1TE5.0ETA24',
'noalg_mb_L1TE2',
'noalg_mb_L1TE3',
'noalg_mb_L1TE4',
## 'noalg_mb_L1TE2',
## 'noalg_mb_L1TE3',
## 'noalg_mb_L1TE4',
'noalg_mb_L1TE5',
'noalg_mb_L1TE10',
#'noalg_mb_L1TE10.0ETA24',
......@@ -3001,10 +3001,10 @@ ps_minb_list=[
'noalg_mb_L1ZDC_C',
'noalg_mb_L1ZDC_AND',
'noalg_mb_L1ZDC_A_C',
'mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY',
'noalg_L1MBTS_1_OVERLAY',
'noalg_L1TE20_OVERLAY',
# 'mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'noalg_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'noalg_L1TE20_OVERLAY',
]
ps_rerun_list = [
......
......@@ -3106,9 +3106,9 @@ def setupMenu():
['beamspot_allTE_trkfast_peb_L1J15', 'L1_J15', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
['beamspot_trkFS_trkfast_L1J15', 'L1_J15', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
['beamspot_activeTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
['beamspot_allTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
['beamspot_trkFS_trkfast_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
# ['beamspot_activeTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
# ['beamspot_allTE_trkfast_peb_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
# ['beamspot_trkFS_trkfast_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ["BeamSpot"], ['RATE:BeamSpot', 'BW:BeamSpot'], -1],
]
......@@ -3135,28 +3135,28 @@ def setupMenu():
['mb_sptrk_noisesup_L1RD0_EMPTY', 'L1_RD0_EMPTY', [], ['MinBias'], ["RATE:Cosmic_MinBias", "BW:MinBias"], -1],
#For Xe run
['mb_sptrk_L1MBTS_1', 'L1_MBTS_1', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2', 'L1_MBTS_1_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3', 'L1_MBTS_1_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4', 'L1_MBTS_1_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5', 'L1_MBTS_1_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10', 'L1_MBTS_1_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1', 'L1_MBTS_1', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2', 'L1_MBTS_1_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3', 'L1_MBTS_1_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4', 'L1_MBTS_1_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5', 'L1_MBTS_1_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10', 'L1_MBTS_1_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2', 'L1_MBTS_2_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3', 'L1_MBTS_2_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4', 'L1_MBTS_2_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5', 'L1_MBTS_2_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10', 'L1_MBTS_2_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2', 'L1_MBTS_2_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3', 'L1_MBTS_2_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4', 'L1_MBTS_2_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5', 'L1_MBTS_2_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10', 'L1_MBTS_2_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1VTE2', 'L1_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1VTE3', 'L1_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1VTE4', 'L1_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1VTE5', 'L1_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
['mb_sptrk_L1VTE10', 'L1_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1VTE2', 'L1_VTE2', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1VTE3', 'L1_VTE3', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1VTE4', 'L1_VTE4', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1VTE5', 'L1_VTE5', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
## ['mb_sptrk_L1VTE10', 'L1_VTE10', [], ['MinBias'], ["RATE:MinBias", "BW:MinBias"], -1],
#overlay
['mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'],["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
['mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'],["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
# ['mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'],["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
# ['mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'],["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
#leading track for low-mu run
......@@ -3209,7 +3209,7 @@ def setupMenu():
['mb_sp1200_trk75_hmt_L1MBTS_1_1', 'L1_MBTS_1_1', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['mb_sp1400_trk80_hmt_L1MBTS_1_1', 'L1_MBTS_1_1', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
#HMT with pileup supprestion seeded by L1_TE triggers
['mb_sp600_pusup300_trk40_hmt_L1TE5', 'L1_TE5', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['mb_sp700_pusup350_trk50_hmt_L1TE5', 'L1_TE5', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
......@@ -3655,8 +3655,8 @@ def setupMenu():
['idcalib_trk29_central', 'L1_TAU', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
['idcalib_trk29_fwd', 'L1_TAU', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
['idcalib_trk9_central_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
['idcalib_trk9_fwd_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
# ['idcalib_trk9_central_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
# ['idcalib_trk9_fwd_L1MBTS_1_VTE70', 'L1_MBTS_1_VTE70', [], ['IDTracks'], [ 'RATE:IDTracks','BW:Detector'], -1],
['conej40_larpebj', 'L1_J20', [], ['LArCells'], ['RATE:Calibration', 'BW:Detector'],-1],
['conej165_larpebj', 'L1_J100', [], ['LArCells'], ['RATE:Calibration', 'BW:Detector'],-1],
......@@ -3781,9 +3781,9 @@ def setupMenu():
['noalg_L1MU21_FIRSTEMPTY', 'L1_MU21_FIRSTEMPTY', [], [PhysicsStream], ['RATE:SeededStreamers', 'BW:Muon'], -1],
['noalg_L1MU20MU21_FIRSTEMPTY', 'L1_MU20MU21_FIRSTEMPTY', [], [PhysicsStream], ['RATE:SeededStreamers', 'BW:Muon'], -1],
['noalg_mb_L1TE2', 'L1_TE2', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['noalg_mb_L1TE3', 'L1_TE3', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['noalg_mb_L1TE4', 'L1_TE4', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
## ['noalg_mb_L1TE2', 'L1_TE2', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
## ['noalg_mb_L1TE3', 'L1_TE3', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
## ['noalg_mb_L1TE4', 'L1_TE4', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['noalg_mb_L1TE5', 'L1_TE5', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['noalg_mb_L1TE10', 'L1_TE10', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
['noalg_mb_L1TE20', 'L1_TE20', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
......@@ -3794,8 +3794,8 @@ def setupMenu():
['noalg_mb_L1TE70', 'L1_TE70', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
#data min-bias overlay
['noalg_L1TE20_OVERLAY', 'L1_TE20_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'], ["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
['noalg_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'], ["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
# ['noalg_L1TE20_OVERLAY', 'L1_TE20_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'], ["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
# ['noalg_L1MBTS_1_OVERLAY', 'L1_MBTS_1_OVERLAY', [], ['MinBiasOverlay'], ["BW:MinBiasOverlay", "RATE:MinBiasOverlay"], 1],
#['noalg_mb_L1TE5.0ETA24', 'L1_TE5.0ETA24', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
#['noalg_mb_L1TE10.0ETA24', 'L1_TE10.0ETA24', [], ['MinBias'], ["BW:MinBias", "RATE:MinBias"], -1],
......@@ -4183,9 +4183,9 @@ def setupMenu():
['noalg_L1TE20', 'L1_TE20', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
['noalg_L1TE10', 'L1_TE10', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
['noalg_L1TE5', 'L1_TE5', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
['noalg_L1TE4', 'L1_TE4', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
['noalg_L1TE3', 'L1_TE3', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
['noalg_L1TE2', 'L1_TE2', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
# ['noalg_L1TE4', 'L1_TE4', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
# ['noalg_L1TE3', 'L1_TE3', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
# ['noalg_L1TE2', 'L1_TE2', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
#['noalg_L1TE5.0ETA24', 'L1_TE5.0ETA24', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
#['noalg_L1TE10.0ETA24', 'L1_TE10.0ETA24', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
#['noalg_L1TE15.0ETA24', 'L1_TE15.0ETA24', [], [PhysicsStream], ["RATE:SeededStreamers", "BW:MET"], -1 ],
......@@ -5193,22 +5193,22 @@ chain_list=[
'mb_sptrk_vetombts2in_L1ZDC_A_C',
'mb_sptrk_trk80_L1MBTS_2',
'mb_sptrk_pt2_L1MBTS_2',
'mb_sptrk_L1MBTS_1',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5',
'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10',
'mb_sptrk_L1VTE2',
'mb_sptrk_L1VTE3',
'mb_sptrk_L1VTE4',
'mb_sptrk_L1VTE5',
'mb_sptrk_L1VTE10',
# 'mb_sptrk_L1MBTS_1',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE2',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE3',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE4',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE5',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_1_VTE10',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE2',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE3',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE4',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE5',
## 'mb_sptrk_L1MBTS_2_VTE10',
## 'mb_sptrk_L1VTE2',
## 'mb_sptrk_L1VTE3',
## 'mb_sptrk_L1VTE4',
## 'mb_sptrk_L1VTE5',
## 'mb_sptrk_L1VTE10',
# minBias streamer
'noalg_mb_L1LUCID',
......@@ -5231,9 +5231,9 @@ chain_list=[
'noalg_mb_L1RD2_FILLED',
'noalg_mb_L1RD3_EMPTY',
'noalg_mb_L1RD3_FILLED',
'noalg_mb_L1TE2',
'noalg_mb_L1TE3',
'noalg_mb_L1TE4',
## 'noalg_mb_L1TE2',
## 'noalg_mb_L1TE3',
## 'noalg_mb_L1TE4',
'noalg_mb_L1TE5',
#'noalg_mb_L1TE5.0ETA24',
'noalg_mb_L1TE10',
......@@ -5255,10 +5255,10 @@ chain_list=[
'zdcpeb_L1ZDC_AND',
'zdcpeb_L1ZDC_A_C',
'timeburner',
'mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY',
'mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY',
'noalg_L1MBTS_1_OVERLAY',
'noalg_L1TE20_OVERLAY',
# 'mb_sp_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'mb_sptrk_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'noalg_L1MBTS_1_OVERLAY',
# 'noalg_L1TE20_OVERLAY',
]
Prescales.HLTPrescales_tight_physics_prescale.update(dict(map(None,chain_list,len(chain_list)*[ [-1, 0,-1] ])))
######################################################
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment